De onderwerpen die in mijn schilderijen figureren lopen uiteen omdat elk werk vaak een terloopse aanleiding heeft. Ze ontstaan uit dingen die ik registreer in mijn directe omgeving of opvang uit de media en die mij verleiden tot nader onderzoek. Meestal zijn het dingen die te maken hebben met omgevingen die door menselijke activiteiten zijn ontstaan (of beïnvloed) en die in wezen de uitdrukking zijn van onze overtuigingen, inzichten en verlangens. Het doel is echter niet om middels een geschilderd beeld kant en klare uitspraken te doen. Het idee is om langer houdbare beelden te laten ontstaan die bij de kijker op verschillende momenten, verschillende associaties kunnen oproepen. Dit kan tevens een ingang zijn om buiten het vaste kijkpatroon te treden en het werk op zintuiglijk niveau nader te verkennen.